Boligkøb som ugifte

Mange mennesker er ikke opmærksomme på, at ugifte og gifte par ikke er underlagt de samme arveretlige regler. Det kan i de værste tilfælde føre til personlig deroute og økonomisk ruin, hvis ugifte samlevende ikke tænker over disse ting, når de eksempelvis køber fast ejendom sammen, og de senere enten går fra hinanden, eller den ene af parterne afgår ved døden.

Hos Hviid advokater har vi mange års erfaring som advokater i forbindelse med køb af fast ejendom, samt ikke mindst arveretslige sager, og vi sidder derfor altid klar til at hjælpe jer godt på vej.

Opret en samejeoverenskomst

Ugifte samlevende kan oprette en samejeoverenskomst. Denne samejeoverenskomst er med til præcist at regulere alle de forhold, som det er nødvendigt at tage højde for, når man ejer eksempelvis en lejlighed sammen med en anden person. Specielt er det vigtigt, at parterne i samejeoverenskomsten gør sig tanker om, hvordan boet skal deles, eller hvad der i øvrigt ellers skal ske med boligen, hvis forholdet mellem parterne ophører, og de må flytte fra hinanden.

Sker dette, er ugifte samlevende dårligt stillet, såfremt de ejer en bolig sammen og ikke er enige om det videre forløb. Det skal understreges, at det kan dreje sig om alle de forhold, som parterne synes er vigtige i forhold til boligen. Det kan for eksempel være spørgsmålet om, hvordan et eventuelt salg skal foregå, eller om den ene af parterne skal have fortrinsret til at blive i boligen.

Det er vigtigt, at I sammen tegner en samejekontrakt, når boligkøbet er gjort, så I på et senere tidspunkt slipper for at bruge kræfter på unødigt tovtrækkeri forårsaget af problemer i privatlivet. Og selvom det kan synes en smule tosset at forsikre sig mod uvenskab, da er det en god idé, som i sidste ende vil kunne spare jer for mange konflikter.

Udvidet samlevertestamente er en fordel for ugifte samlevende

Ugifte samlevende, som ønsker at sikre hinanden bedst muligt, bør oprette et udvidet samlevertestamente. Ved oprettelsen af et sådant får ugifte samlevende de samme rettigheder, hvad angår arv, som gifte par. Mange mennesker er nemlig ikke opmærksomme på, at der ikke automatisk er arveret mellem ugifte par. Skulle den ene af parterne dø, vil der uden testamente af nogen art ikke tilfalde den tilbageværende part noget som helst. Det kan I dog råde bod på med lidt benarbejde – der er nemlig flere muligheder for at sikre hinanden, og det udvidede samlevertestamente er et godt eksempel på en fortrinlig måde at gøre det på. Dog skal I opfylde en række betingelser for at kunne oprette et udvidet samlevertestamente. Disse er:

  • I skal have haft fælles adresse i minimum 2 år
  • I skal have fælles børn
  • I skal kunne indgå ægteskab med hinanden
  • Og slutteligt skal det udvidede samlevertestamente gælde for jer begge to

Hvis I opfylder disse betingelser, da kan I oprette et udvidet samlevertestamente og på den vis se til, at I arver fra hinanden præcis som var I ægtefolk. Hvis I ikke opfylder ovenstående betingelser, er der stadig muligheder for, at I kan sørge for hinanden. I kan eksempelvis oprette et ordinært testamente, hvor I redegør for, hvordan I ønsker jeres formue fordelt efter jeres død.

Kontakt en advokat og få hjælp

Det kan være svært at gennemskue, hvilken model I skal vælge. Der er mange hensyn at tage både af personlig, økonomisk og juridisk art. En advokat kan hjælpe jer med at danne et overblik over de muligheder, I har, således I ikke træffer en forkert beslutning baseret på et løst grundlag. En advokat har den fornødne ekspertise og den store erfaring med disse sager, som gør, at vedkommende vil kunne fortælle jer, hvorledes I bør agere for at sikre hinanden nu og i fremtiden.